Background
21.10.2020asunto-osakeyhtiö, asunto, asunnon haltuunotto, häiritsevä elämä, osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan, yhtiöjärjestys

Huonosti hoidettu osa­ke­huo­neis­to on mah­dol­lis­ta ottaa asun­to­yh­tiön hal­lin­taan enintään 3 vuoden ajaksi

Yh­tiö­kokous voi päättää, että osak­kee­no­mis­ta­jan hal­lin­nas­sa oleva osa­ke­huo­neis­to on enintään 3 vuoden ajaksi otettava yhtiön hal­lin­taan myös silloin, kun  osa­ke­huo­neis­toa hoidetaan niin huonosti, että yhtiölle tai toiselle osak­kee­no­mis­ta­jal­le aiheutuu siitä haittaa. Hal­tuu­no­tos­ta voidaan päättää myös silloin, kun osa­ke­huo­neis­toa käytetään oleel­li­ses­ti vastoin yh­tiö­jär­jes­tyk­ses­tä ilmenevää käyt­tö­tar­koi­tus­ta tai muuta yh­tiö­jär­jes­tyk­sen määräystä taikka, jos osa­ke­huo­neis­ton käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta ei määrätä yh­tiö­jär­jes­tyk­ses­sä, vastoin yhtiön hy­väk­sy­mää tai muuten va­kiin­tu­nut­ta käyt­tö­tar­koi­tus­ta. Osa­ke­huo­neis­tos­sa vie­tet­tä­vä häi­rit­se­vää elämä voi olla myös hal­tuun­ot­to­pe­rus­te. Osa­ke­huo­neis­toa ei saa ottaa yhtiön hal­lin­taan, jos rik­ko­muk­sel­la on vain vähäinen merkitys.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.