Background
23.10.2020talopaketti, kuluttajapalvelus, kuluttajansuoja, kustannusarvio, huolimattomuus

Ta­lo­pa­ke­tin ostajalla voi olla oikeus koh­tuul­li­seen kor­vauk­seen yhtiön huo­li­mat­to­muu­des­ta ai­heu­tu­neen kus­tan­nusar­vion olen­nai­ses­ta ylit­ty­mi­ses­tä

Ku­lut­ta­jan­suo­ja­lain 9 luvun 22 §:n mukaan jos toi­mek­si­saa­ja on antanut ti­laa­jal­le kus­tan­nusar­vion sel­lai­sis­ta ra­ken­nuk­sen val­mis­tu­mi­sen edel­lyt­tä­mis­tä tar­vik­keis­ta, töistä tai toi­men­pi­teis­tä, jotka eivät sisälly toi­mek­si­saa­jan omaan suo­ri­tuk­seen, ja ti­laa­jal­la on ollut pe­rus­tel­tua aihetta luottaa siihen, että arvio ei olen­nai­ses­ti ylity, ti­laa­jal­la on oikeus koh­tuul­li­seen kor­vauk­seen, mikäli toi­mek­si­saa­ja ei ole arviota laa­ties­saan me­ne­tel­lyt huo­lel­li­ses­ti ja ti­laa­jal­le ai­heu­tu­vat kus­tan­nuk­set tämän vuoksi muo­dos­tu­vat olen­nai­ses­ti arvioitua suu­rem­mik­si.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.