Background
26.10.2020perintö, testamentti

Tes­ta­men­tin te­ki­jöi­den tes­ta­men­tin sa­na­muo­dos­ta poik­kea­vas­ta tar­koi­tuk­ses­ta tes­ta­ment­tia tehtäessä on esi­tet­tä­vä vahva näyttö

Korkein oikeus on oi­keus­käy­tän­nös­sään (KKO 2017:49, kohta 19) todennut, että silloin kun kysymys on tes­ta­men­tis­ta, jonka kir­joi­tusa­su ei ole tul­kin­nan­va­rai­nen ja joka sinällään olisi pan­ta­vis­sa täy­tän­töön vai­keuk­sit­ta, tes­ta­men­tin te­ki­jöi­den tes­ta­men­tin sa­na­muo­dos­ta poik­kea­vas­ta tar­koi­tuk­ses­ta tes­ta­ment­tia tehtäessä olisi esi­tet­tä­vä vahvaa näyttöä. Myös oi­keus­kir­jal­li­suu­des­sa on tältä osin todettu, että sub­jek­tii­vi­sen tulkinnan periaate ei vapauta ir­taan­tu­maan tes­ta­men­tin sa­na­muo­dos­ta ilman vahvaa näyttöä tekijän tar­koi­tuk­sis­ta. Rat­kai­sus­sa KKO 2017:49 (kohta 22) on myös katsottu, että sillä, miten tes­ta­men­tin tekijät ovat vuo­si­kym­me­niä tes­ta­men­tin laa­ti­mi­sen jälkeen il­mais­seet miel­tä­vän­sä sen, kuka tietyn omai­suuse­rän perii, on vain vähäinen to­dis­tusar­vo ar­vioi­taes­sa sitä, mitä tes­ta­men­tin tekijät ovat tes­ta­ment­tia teh­des­sään tar­koit­ta­neet.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.