Background
28.10.2020asunto-osakeyhtiö, yhtiökokous, moiteoikeus

Asunto-osa­keyh­tiö­lais­sa ei ole ni­men­omais­ta säännöstä siitä, että yh­tiö­kokouk­sen pää­tök­sen­te­koon myö­tä­vai­kut­ta­nut osakas ei saisi moittia päätöstä

Päätöksen moit­ti­mis­ta koskevan asunto-osa­keyh­tiö­lain 23 luvun 1 §:n esitöiden mukaan kysymys siitä, milloin osak­kee­no­mis­ta­ja on hy­väk­sy­nyt päätöksen sillä tavoin, että hänen katsotaan me­net­tä­neen moi­teoi­keu­ten­sa, olisi ar­vioi­ta­va yleisten sääntöjen mu­kai­ses­ti (HE 24/2009 vp s. 265). Korkein oikeus on katsonut, että kokouksen päätöksen yk­si­mie­li­syy­den voidaan tulkita ainakin läh­tö­koh­tai­ses­ti mer­kit­se­vän kaikkien kokouk­seen osal­lis­tu­nei­den si­tou­tu­mis­ta pää­tök­seen ja samalla luo­pu­mis­ta mah­dol­li­suu­des­ta jäl­keen­päin moittia sitä. Moi­teoi­keut­ta ei ole kui­ten­kaan menetetty silloin, kun myö­tä­vai­kut­ta­mi­nen pää­tök­sen­te­koon on pe­rus­tu­nut ereh­dyk­seen ja ym­mär­tä­mät­tö­myy­teen (KKO 2007:26, kohta 11).
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.