Here is my Daniel Wellington Classic Durham watch in 36mm with a white face, silver body and tan leather strap.
2.11.2020kiky, työsopimus , tuomioistuimen toimivalta, oikeussuojan tarve, työaikaehto, kilpailukykysopimus, työtuomioistuimen lausunto, työehtosopimus, työaika

Yhtiö ei voinut yk­si­puo­li­ses­ti pidentää työ­so­pi­muk­sen mukaista työaikaa työ­eh­to­so­pi­muk­seen si­säl­ty­vän työ­ai­ka­mää­räyk­sen pe­rus­teel­la (kiky)

Työn­te­ki­jän työajasta oli sovittu työ­so­pi­museh­dol­la, joka ei ollut si­säl­tä­nyt viit­taus­ta työ­eh­to­so­pi­muk­seen. Työajan kat­sot­tiin  mää­räy­ty­neen työ­so­pi­muk­sen pe­rus­teel­la myös 1.1.2017 jälkeen.

Helsingin hovioikeuden 21.10.2020 antama tuomio ei ole lainvoimainen.

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.