Background
5.11.2020sopimus, työsopimus , työsopimuksen syntyminen, sopimuksen syntyminen, hiljainen sopimus, palkka, sopimusehto

Hil­jai­siin so­pi­muk­siin on suh­tau­dut­tu verraten pi­dät­ty­väs­ti

Oi­keus­kir­jal­li­suu­des­sa on kor­keim­man oikeuden oi­keus­käy­tän­töön viitaten va­kiin­tu­nees­ti katsottu, että hil­jai­siin so­pi­muk­siin on syytä suhtautua verraten pi­dät­ty­väs­ti, jotta ketään ei va­hin­gos­sa katsota sidotuksi sel­lai­seen oi­keus­toi­meen, jota hän ei ole ollut valmis hy­väk­sy­mään ja johon hän ei ole ilmaissut olevansa halukas. Si­to­mat­to­muus­läh­tö­koh­ta voidaan kuitenkin murtaa, jos os­a­puol­ten to­sia­sial­li­nen toiminta puoltaa riittävän vahvasti so­pi­muk­sen voi­mas­sao­loa. Ta­pauk­ses­sa KKO:2012:86 kat­sot­tiin, ettei kannetta olisi saanut hylätä sillä pe­rus­teel­la, että osapuolet olivat hil­jai­ses­ti sopineet palk­kauseh­don muut­ta­mi­ses­ta.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.