Background
6.11.2020lapsen elatus, vuoroasuminen

Korkein oikeus ei ole antanut en­nak­ko­rat­kai­sua vuo­roa­su­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä lapsen ela­tuk­seen la­ki­muu­tok­sen jälkeen

Lain esitöiden (HE 88/2018) mukaan vuo­roa­su­mis­ti­lan­teis­sa lapselle voidaan vahvistaa suo­ri­tet­ta­vak­si ela­tus­a­pua esi­mer­kik­si silloin, kun toisella van­hem­mal­la on parempi ela­tus­kyky kuin toisella. Elatusapu voidaan tällöin vahvistaa, vaikka kumpikin vanhempi vuo­rol­laan huo­leh­ti­si lapsen jo­ka­päi­väi­ses­tä ela­tuk­ses­ta yhtä laajasti ja he muutenkin suo­rit­tai­si­vat yhtä suuren osuuden lapsen ela­tuk­ses­ta ai­heu­tu­vis­ta kus­tan­nuk­sis­ta. Vuo­roa­su­mis­ti­lan­teis­sa voi myös olla tarpeen vahvistaa lapselle suo­ri­tet­ta­vak­si ela­tus­a­pua, vaikka van­hem­pien ela­tus­kyky olisikin yhtä suuri. Tällainen tilanne voi syntyä muun ohella silloin, kun toinen van­hem­mis­ta suorittaa suuremman osuuden lapsen ela­tuk­ses­ta ai­heu­tu­vis­ta kus­tan­nuk­sis­ta esi­mer­kik­si mak­sa­mal­la yksin lapsen päi­vä­hoi­to­mak­sut. Tällöin voidaan lapsen ela­tuk­ses­ta ai­heu­tu­vien kus­tan­nus­ten ta­saa­mi­sek­si toinen van­hem­mis­ta vel­voit­taa suo­rit­ta­maan ela­tus­a­pua.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.