Background
12.11.2020asunto-osakeyhtiö, lunastuslauseke, yhtiöjärjestys, asuntokauppa, autotalli

Aunto-osa­keyh­tiö­lain olet­ta­ma­sään­nök­sen mukaan osak­kaal­la ei ole lu­nas­tusoi­keut­ta, jos osakkeen saaja on yhtiön nykyinen osak­kee­no­mis­ta­ja

Asunto-osa­keyh­tiö­lain 2 luvun 5 §:n 3 momentin mukaan yh­tiö­jär­jes­tyk­ses­sä voidaan määrätä lu­nas­tuk­sen ehdosta toisin kuin olet­ta­ma­sään­nök­ses­sä. Asunto-osa­keyh­tiö­lain esitöissä (HE 24/2009 vp s. 64–65) sekä oi­keus­kir­jal­li­suu­des­sa todetun mukaan yh­tiö­jär­jes­tyk­ses­sä on kuitenkin ”ni­men­omai­ses­ti” mää­rät­tä­vä asiasta, jos olet­ta­ma­sään­nök­ses­tä poiketen lu­nas­tusoi­keu­den halutaan koskevan esi­mer­kik­si osak­kee­no­mis­ta­jien välisiä saantoja. Kysymystä siitä, mikä merkitys lain­val­mis­te­lua­sia­kir­jois­sa olevalle mai­nin­nal­le ”ni­men­omai­ses­ti” olisi 3 momentin tul­kin­nas­sa annettava, ei ole käsitelty lähemmin oi­keus­kir­jal­li­suu­des­sa. Asiaan on otettu hil­jat­tain kantaa oi­keus­käy­tän­nös­sä.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.