Leather toolbelt
16.11.2020työsopimus , työsopimuksen irtisanominen, työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus, ammattitaito

Ir­ti­sa­no­mi­su­han alaiselle työn­te­ki­jäl­le on tar­jot­ta­va myös sellaista työtä, joka vastaa työn­te­ki­jän kou­lu­tus­ta, am­mat­ti­tai­toa tai kokemusta

Hal­li­tuk­sen esityksen mukaan tällä tar­koi­te­taan esi­mer­kik­si sel­lai­sia­kin töitä, joita työn­te­ki­jä ei ole ai­kai­sem­min työ­nan­ta­jal­leen tehnyt, mutta joista hän voisi kou­lu­tuk­sen­sa, am­mat­ti­tai­ton­sa tai ko­ke­muk­sen­sa pe­rus­teel­la ― ja ehkä laissa tar­koi­te­tun kou­lu­tuk­sen jälkeen ― suoriutua. Milloin näin käy­tän­nös­sä on, voidaan arvioida vain tapaus ta­pauk­sel­ta.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.