Background
18.11.2020oikeustoimen sitovuus, oikeustoimi, oikeustoimen pätemättömyys, kiskonta, hyväksikäyttö, sairaus, oikeustoimikelpoisuus, sopimus

Sinänsä oi­keus­toi­mi­kel­poi­sen henkilön tekemä oi­keus­toi­mi voidaan katsoa pä­te­mät­tö­mäk­si esi­mer­kik­si toisen osapuolen toi­min­taan liittyvän vää­rin­käy­tös­pe­rus­teen vuoksi

Oi­keus­toi­mi­lain 31 §:n 1 momentin mukaisen kis­ko­mi­sen edel­lyt­tä­mä hy­väk­si­käy­tet­tä­vä asema voi perustua muun muassa henkilön sai­rau­teen. Heikko asema voi syntyä myös ti­la­päi­sen seikan vai­ku­tuk­ses­ta. Olen­nais­ta on toisen osapuolen tietoinen hy­väk­si­käyt­tö ja suo­ri­tus­ten kes­ki­näi­nen suhde. Oi­keus­toi­mi­lain 33 § voi tulla so­vel­let­ta­vak­si ti­lan­teis­sa, joissa toisen osapuolen kyky oi­keus­toi­men päät­tä­mi­seen on alentunut muun muassa sairauden tai siihen ver­rat­ta­van tilan vuoksi. Oi­keus­toi­men pitäminen pä­te­mät­tö­mä­nä edel­lyt­tää tässäkin ta­pauk­ses­sa so­pi­muk­sen epäe­dul­li­suut­ta. Lisäksi edel­ly­te­tään, että oi­keus­toi­men toisen osapuolen täyttyy olettaa tienneen so­pi­mus­kump­pa­nin­sa alen­tu­nees­ta kyvystä päättää oi­keus­toi­mes­ta.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.