Background
20.11.2020takaus, oikeustoimen kohtuullistaminen, kohtuuttomuus, kohtuus, oikeustoimi, velka, kanssatakaaja

Takauksen tarkoitus on varmistaa päävelan maksu

Oi­keus­käy­tän­nös­sä on katsottu, että ottaen huomioon takauksen tarkoitus varmistaa päävelan maksu, pankille annetun ta­kaus­si­tou­muk­sen so­vel­ta­mi­nen täy­si­mää­räi­se­nä ei johda koh­tuut­to­muu­teen sillä pe­rus­teel­la, että ta­kaus­ve­lan määrä on huo­mat­ta­va takaajien va­ral­li­suus­a­se­maan nähden (KKO 1991:10). Ta­pauk­ses­sa KKO:1996:1 useat henkilöt olivat menneet oma­vel­kai­seen ta­kauk­seen velasta. Eräiden osalta oli lain­voi­mai­sel­la tuomiolla soviteltu heidän ta­kaus­vas­tuu­taan. Velkoja oli tyytynyt tuomioon. Tällä ja tuomion mah­dol­li­sel­la vai­ku­tuk­sel­la kans­sa­ta­kaa­jien ta­kau­tu­mi­soi­keu­teen ei ollut mer­ki­tys­tä, kun har­kit­tiin mah­dol­li­suut­ta sovitella kans­sa­ta­kaa­jien vastuuta velkojaan nähden. Ään.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.