Background
24.11.2020työnteon väliaikainen keskeyttäminen, työsopimus , työsuorituksen estyminen, uudelleen sijoittaminen, lojaliteettivelvollisuus

Työ­so­pi­mus­lais­sa ei ole sään­nök­siä, jotka kos­ki­si­vat työnteon vä­liai­kais­ta kes­keyt­tä­mis­tä työn­te­ki­jän henkilöön liittyvän työn­te­koe­del­ly­tyk­sen puut­tu­mi­sen vuoksi (lukuun ottamatta sai­rausa­jan palkkaa koskevia sään­nök­siä)

Korkein oikeus on katsonut, että ti­lan­tees­sa, jossa työ­nan­ta­ja harkitsee työnteon vä­liai­kais­ta kes­keyt­tä­mis­tä työn­te­ki­jän henkilöön liittyvän työn­te­koe­del­ly­tyk­sen puut­tu­mi­sen vuoksi, työ­nan­ta­jan on sel­vi­tet­tä­vä, olisiko keskeytys väl­tet­tä­vis­sä si­joit­ta­mal­la työn­te­ki­jä muuhun työ­so­pi­muk­sen mukaiseen työhön. Kussakin ta­pauk­ses­sa on ar­vioi­ta­va erikseen, millaisia toi­men­pi­tei­tä työ­nan­ta­jal­ta voidaan koh­tuu­del­la edel­lyt­tää edellä todetun vel­vol­li­suu­den täyt­tä­mi­sek­si. Tällöin voidaan kiin­nit­tää huomiota ennen kaikkea siihen, millainen työn­te­ki­jän henkilöön liittyvä seikka on antanut aiheen harkita työnteon kes­keyt­tä­mis­tä. Lisäksi ar­vioin­tiin vaikuttaa muun ohella työnteon kes­key­tyk­sen kestoaika samoin kuin se, onko kes­key­tyk­sen pituus päätöstä tehtäessä tiedossa. KKO:2016:13.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.