Background
25.11.2020työsopimus , työsopimuksen irtisanominen, irtisanomisjärjestys, yhteistoiminta, syrjintä, irtisanomisperuste, sairausloma, taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste

Työ­so­pi­mus­la­kiin ei sisälly säännöstä siitä, missä jär­jes­tyk­ses­sä työ­nan­ta­ja voi irtisanoa työn­te­ki­jän­sä

Työ­nan­ta­ja saa siis ainakin läh­tö­koh­tai­ses­ti valita ir­ti­sa­not­ta­vat omista läh­tö­koh­dis­taan käsin, eikä ir­ti­sa­not­ta­vien tarkempi kes­ki­näi­nen vertailu kuulu ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­teen ar­vioin­tiin. Mikäli ir­ti­sa­not­ta­va saattaa kuitenkin to­den­nä­köi­sek­si, että valinta on johtunut epä­asial­li­sis­ta syistä, työ­nan­ta­jan on esi­tet­tä­vä ir­ti­sa­not­ta­van va­lin­nal­le sellaisia pe­rus­tei­ta, että valintaa ei vastoin ir­ti­sa­not­ta­van esittämää näyttöä voida pitää epä­asial­li­se­na.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.