Background
27.11.2020määräaikainen työsopimus, työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus, työsopimus , työsopimuksen irtisanominen, taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste, irtisanomisperuste, vakinaistaminen

Mää­rä­ai­kai­sen työn­te­ki­jän työ­suh­teen va­ki­nais­ta­mi­nen voi synnyttää epäilyn ir­ti­sa­no­mi­sen pe­rus­tu­mi­ses­ta muihin kuin ta­lou­del­li­siin ja tuo­tan­nol­li­siin syihin

Uuden työn­te­ki­jän ottamista voi olla myös mää­rä­ai­kai­sen työn­te­ki­jän työ­suh­teen va­ki­nais­ta­mi­nen, kun työ­teh­tä­vät ovat sa­man­kal­tai­sia. Oi­keus­käy­tän­nös­sä on katsottu, että tällaisen työ­suh­teen va­ki­nais­ta­mi­nen eri­tyi­ses­ti ajal­li­ses­ti lähellä ir­ti­sa­no­mis­ta synnyttää osaltaan epäilyn ir­ti­sa­no­mi­sen pe­rus­tu­mi­ses­ta muihin kuin ta­lou­del­li­siin ja tuo­tan­nol­li­siin syihin.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.