Background
30.11.2020avioliitto, avioehtosopimus, osituksen sovittelu, ositus, avio-oikeus, avioero, sovittelu

Avio-oikeuden täysin pois­sul­ke­van avio­eh­to­so­pi­muk­sen so­vit­te­le­mi­nen edel­lyt­tää hyvin vahvoja pe­rus­tei­ta

So­vit­te­lun edel­ly­tyk­siä ar­vioi­des­sa voidaan ottaa huomioon mm. se, johtaako erot­te­lu­las­kel­ma koh­tuut­to­maan lop­pu­tu­lok­seen ottaen huomioon eri­tyi­ses­ti puo­li­soi­den toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omai­suu­den kar­tut­ta­mi­sek­si ja säi­lyt­tä­mi­sek­si. Lisäksi  arviossa voidaan kiin­nit­tää huomiota avio­lii­ton kes­toai­kaan ja puo­li­soi­den taloutta koskeviin seik­koi­hin, kuten puo­li­soi­den talouteen vai­kut­ta­viin olo­suh­tei­den muu­tok­siin. So­vit­te­lu­har­kin­nas­sa on mah­dol­lis­ta osaltaan huomioida myös avio­eh­to­so­pi­muk­sen teko-olo­suh­teet ja sen jälkeiset olo­suh­tei­den muutokset.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.