Background
1.12.2020sähköposti, työsähköposti, viestintäsalaisuuden loukkaus, välillinen tekijä rikosoikeudessa, työsopimuksen irtisanominen

Työ­säh­kö­pos­tin lukeminen työ­suh­teen päät­ty­mi­sen yh­tey­des­sä tai sen jälkeen edel­lyt­tää työn­te­ki­jän suos­tu­mus­ta

Vies­tin­tä­sa­lai­suu­den louk­kauk­sen (RL 38 luvun 3 §:n) tun­nus­mer­kis­tön täyt­ty­mi­sen kannalta ei ollut mer­ki­tys­tä  sillä seikalla, oliko rikoksen te­koa­jan­koh­dan aikana yk­sit­täis­tä säh­kö­pos­ti­vies­tiä kon­kreet­ti­ses­ti avattu. Työ­nan­ta­jan edustajan kat­so­mi­nen vä­lil­li­sek­si tekijäksi (RL 5 luvun 4 §)  ei myöskään edel­lyt­tä­nyt vä­lit­tö­män tekijän ni­meä­mis­tä.

Vailla lainvoimaa 1.12.2020.

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.