Background
2.12.2020työsopimus , hiljainen sopimus, työsopimuksen jatkuminen, sopimus, sopimussuhteen hiljainen pidennys, työsopimuksen irtisanominen

Työ­so­pi­mus­suh­de voi pidentyä myös hil­jai­ses­ti

So­pi­mus­suh­teen hiljaista pi­den­nys­tä kos­ke­vas­sa työ­so­pi­mus­lain 6 luvun 5 §:ssä säädetään, että jos työ­nan­ta­ja sallii työn­te­ki­jän jatkaa työtä so­pi­mus­kau­den tai ir­ti­sa­no­mi­sa­jan päät­ty­mi­sen jälkeen, katsotaan so­pi­mus­suh­det­ta jatketun tois­tai­sek­si. Työ­so­pi­mus­lain sää­tä­mi­seen johtaneen hal­li­tuk­sen esityksen (HE 157/2000 vp s. 93) mukaan so­pi­mus­suh­teen hiljainen pidennys edel­lyt­tää, että työnteko jatkuu työ­nan­ta­jan suos­tu­muk­sel­la tai ainakin niin, että työ­nan­ta­ja tie­toi­se­na työnteon jat­ka­mi­ses­ta ei puutu asiaan. Jos työnteko sen sijaan jatkuu työ­nan­ta­jan ja työn­te­ki­jän so­pi­muk­sen tai yhteisen kä­si­tyk­sen mukaan ra­joit­tuen vain seu­raa­vaan työ­koh­tee­seen, sopimusta katsotaan jatketun uudella mää­rä­ai­kai­sel­la so­pi­muk­sel­la.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.