Background
4.12.2020testamentti, testamentin moite, testamentin tekijän taivuttelu, näyttötaakka, näyttö, todistelu

Välitöntä näyttöä tes­ta­men­tin tekijän tai­vut­te­lus­ta on harvoin mah­dol­lis­ta esittää

Tai­vut­te­lu voi olla pit­kä­ai­kais­ta eikä se, kuten itse termikin ilmaisee, vält­tä­mät­tä ole ul­ko­puo­li­sen ha­vait­ta­vis­sa. Pe­rit­tä­vän tah­don­muo­dos­tuk­seen voidaan mää­rää­väs­ti vaikuttaa sitä helpommin ja vä­häi­sem­min keinoin, mitä alttiimpi hän on tai­vut­te­lul­le. Sen arviointi, onko tes­ta­ment­ti tekijänsä vapaan tahdon ilmentymä vai seurausta asiat­to­mas­ta tai­vut­te­lus­ta, onkin yleensä pe­rus­tet­ta­va koko­nais­har­kin­taan, jossa on otettava huomioon tes­ta­men­tin te­ke­mi­seen liit­ty­neet olo­suh­teet ja siihen johtaneet syyt, tes­ta­men­tin tekijän ja tai­vut­te­li­jak­si väitetyn tah­don­muo­dos­tus­ky­vyn erot, tes­ta­men­tin­te­ko­ti­lan­ne sekä muut mah­dol­li­set seikat. (KKO:2012:103)
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.