Background
7.12.2020asunto-osakeyhtiö, huoneiston muutostyöt, yhtiökokous, yhdenvertaisuus, parvekelasit, kylpyhuoneen lattialämmitys, asunnon perusparannus, pätemättömyys, lattiakaivo, märkätila, viemärikaivo

Vain joidenkin osak­kee­no­mis­ta­jien huo­neis­toi­hin liittyvä muutostyö voi olla yh­den­ver­tai­suus­pe­ri­aat­teen mukainen

Vain joidenkin osak­kee­no­mis­ta­jien huo­neis­toi­hin liittyvä muutostyö voi olla yh­den­ver­tai­suus­pe­ri­aat­teen mukainen, jos muutos vähentää yhtiön tulevia käyttö- ja kun­nos­sa­pi­to­kus­tan­nuk­sia (HE 24/2009 vp s. 55). Lain esitöissä on tältä osin viitattu edelleen KKO:n en­nak­ko­rat­kai­suun 2005:83. KKO katsoi mai­ni­tus­sa rat­kai­sus­sa, että osa­ke­huo­neis­to­jen par­vek­kei­den la­sit­ta­mi­nen säästi par­vek­kei­den tulevia huol­to­kus­tan­nuk­sia niin paljon, että toi­men­pi­de oli myös par­vek­keet­to­mia osa­ke­huo­neis­to­ja hal­lit­se­vien osak­kee­no­mis­ta­jien kannalta ta­lou­del­li­ses­ti tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen ratkaisu ja päätyi tuossa ti­lan­tees­sa siihen, ettei kysymys ollut yh­den­ver­tai­suus­pe­ri­aat­teen louk­kaa­mi­ses­ta.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.