stack
11.12.2020kuluttajansuoja, kuluttajasopimus, sopimus, konultointisopimus, kohtuuttomuus, hinta, pätemättömyys

Ku­lut­ta­ja­so­pi­mus­ten ehdot on oltava selkeät ja ym­mär­ret­tä­vät

Kun kon­sul­toin­ti­so­pi­muk­sen hintaa koskevia so­pi­museh­to­ja ei ollut laadittu selkeästi ja ym­mär­ret­tä­väs­ti, koh­tuut­to­mak­si katsottua pal­ve­luk­sen hintaa pidettiin pä­te­mät­tö­mä­nä so­pi­museh­to­na. Tällä pe­rus­teel­la ku­lut­ta­jal­la ei katsottu olleen vel­vol­li­suut­ta maksaa pal­ve­lus­ta hintaa so­pi­muk­sen mukaisin ehdoin.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.