Background
16.12.2020työsopimus , työsopimuksen irtisanominen, raskaus, perhevapaa, näyttötaakka

Työ­nan­ta­jan on voitava osoittaa ir­ti­sa­no­mi­sen johtuneen muusta seikasta kuin työn­te­ki­jän ras­kau­des­ta tai per­he­va­paan käyt­tä­mi­ses­tä

Työ­nan­ta­ja ei saa irtisanoa työ­so­pi­mus­ta työn­te­ki­jän raskauden johdosta eikä sillä pe­rus­teel­la, että työn­te­ki­jä käyttää oi­keut­taan per­he­va­paa­seen. Työ­nan­ta­jan pyynnöstä työn­te­ki­jän on esi­tet­tä­vä selvitys ras­kau­des­taan. Jos työ­nan­ta­ja irtisanoo raskaana olevan tai muuta kuin työ­so­pi­mus­lain 4 luvun 7 a §:ssä säädettyä per­he­va­paa­ta käyttävän työn­te­ki­jän työ­so­pi­muk­sen, katsotaan ir­ti­sa­no­mi­sen johtuneen työn­te­ki­jän ras­kau­des­ta tai per­he­va­paan käyt­tä­mi­ses­tä, jollei työ­nan­ta­ja voi osoittaa sen johtuneen muusta seikasta. Työ­nan­ta­ja saa irtisanoa äitiys-, eri­tyi­säi­tiys-, isyys-, van­hem­pain- tai hoi­to­va­paal­la olevan työn­te­ki­jän työ­so­pi­muk­sen 3 §:ssä sää­de­tyil­lä pe­rus­teil­la vain, jos työ­nan­ta­jan toiminta päättyy kokonaan.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.