Background
21.12.2020todistustaakka, väittämistaakka, todistelu, saatava, velka, velkakirja, näyttö, riita-asia, oikeudenkäynti

Yleis­pä­te­vää sääntöä to­dis­tus­taa­kan ja­kau­tu­mi­ses­ta riita-asiassa ei ole

To­dis­tus­taak­kaa riita-asioissa koskevan oi­keu­den­käy­mis­kaa­ren 17 luvun 2 §:n esitöiden mukaan yleis­pä­te­vää sääntöä to­dis­tus­taa­kan ja­kau­tu­mi­ses­ta riita-asiassa ei ole. Läh­tö­koh­ta­na olisi, että asian­osai­sel­la on to­dis­tus­taak­ka niistä seikoista, joista hänellä on myös väit­tä­mis­taak­ka. (HE 46/2014 vp s. 46). Esi­mer­kik­si pelkkä vel­ka­kir­jan esit­tä­mi­nen riittää täyt­tä­mään velkojan vel­vol­li­suu­den näyttää toteen saamisen ole­mas­sao­lo ja sen määrä. To­dis­tus­taak­ka on tämän jälkeen ve­lal­li­sel­la, jos tämä väittää, ettei hän ole vel­ka­kir­jan osoit­ta­min tavoin mak­su­vel­vol­li­nen.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.