computer and teacup in an office
23.12.2020koeaika, koeaikapurku, sairausloma, työsopimuksen purkaminen, työsopimus , syrjintä, vahingonkorvaus, aineeton vahinko, kärsimys, työrikos, työsyrjintä

KKO: Kun ar­vioi­tiin työ­syr­jin­nän kohteeksi jou­tu­neel­le hen­ki­löl­le kär­si­myk­ses­tä tuo­mit­ta­van kor­vauk­sen määrää, huomioon oli otettava hänelle samaan me­net­te­lyyn pe­rus­tu­nut työ­so­pi­muk­sen pe­rus­teet­to­mas­ta päät­tä­mi­ses­tä tuomittu korvaus siltä osin kuin työ­so­pi­mus­lain mukainen korvaus sisälsi korvausta ai­neet­to­mas­ta va­hin­gos­ta

Työ­nan­ta­ja oli purkanut työ­so­pi­muk­sen siihen si­säl­ty­neen koeajan kuluessa työn­te­ki­jän ollessa sai­raus­lo­mal­la. KKO otti va­hin­gon­kor­vaus­lain mukaisen kär­si­mys­kor­vauk­sen määrää ar­vioi­des­saan huomioon riita-asiassa työ­so­pi­mus­lain pe­rus­teel­la työn­te­ki­jäl­le tuomitun kor­vauk­sen suuruuden ja ai­neet­to­man vahingon huo­mat­ta­van osuuden sanotusta koko­nais­kor­vauk­ses­ta, yh­den­ver­tai­suus­lain tar­koit­ta­mas­ta syr­jin­näs­tä tuomitun hy­vi­tyk­sen ja sen, että vas­taa­jien syyksi lain­voi­mai­ses­ti luettua me­net­te­lyä oli pidettävä työ­syr­jin­tä­ri­kok­se­na ta­van­omai­se­na. KKO katsoi, että työn­te­ki­jän henkilöön koh­dis­tu­nut loukkaus oli tullut kokonaan hy­vi­te­tyk­si hänelle riita-asiassa mak­set­ta­vak­si tuo­mi­tul­la kor­vauk­sel­la ja hy­vi­tyk­sel­lä. Näin ollen kär­si­mys­kor­vaus­ta koskeva vaatimus on­li­hy­lät­tä­vä. KKO:2020:97.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.