Background
28.12.2020työsopimus , työsopimuksen irtisanominen, irtisanomisaika, irtisannomisperuste

Työ­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­nen työn­te­ki­jän henkilöön liit­ty­väl­lä ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­teel­la on toi­mi­tet­ta­va koh­tuul­li­sen ajan kuluessa siitä, kun työ­nan­ta­ja sai pe­rus­tees­ta tiedon

Työ­so­pi­mus­lain 9 luvun 1 §:ssä ei ole täs­mäl­lis­tä mää­rä­ai­kaa. Koh­tuul­li­nen aika olisi lain esitöiden mukaan ar­vioi­ta­va ta­paus­koh­tai­ses­ti. Vaikka työ­nan­ta­jal­la tulisi olla vähintään muutaman viikon harkinta-aika arvioida sitä, onko ir­ti­sa­no­mi­sel­le olemassa riittävät perusteet, työn­te­ki­jän kannalta ei olisi koh­tuul­lis­ta vedota kuukausia aiemmin työ­nan­ta­jan tietoon tul­lei­siin seik­koi­hin. Jos pe­rus­tee­na on yk­sit­täi­nen teko tai lai­min­lyön­ti, las­ket­tai­siin koh­tuul­li­nen aika sen tu­le­mi­ses­ta työ­nan­ta­jan tietoon. Jos taas ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­te muodostuu useasta seikasta tai pe­rus­tee­na oleva syy on jatkuva, las­ket­tai­siin koh­tuul­li­nen aika siitä, kun peruste viimeksi tuli työ­nan­ta­jan tietoon.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.