Background
5.1.2021työsopimus , koeaika, koeaikapurku, määräaikainen työsopimus

Koeaikana työ­so­pi­mus voidaan purkaa päät­ty­mään vä­lit­tö­mäs­ti

Työ­so­pi­mus­lain 1 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan työ­so­pi­mus voidaan tehdä suul­li­ses­ti, kir­jal­li­ses­ti tai säh­köi­ses­ti. Saman luvun 4 §:n 1 momentin mukaan työ­nan­ta­ja ja työn­te­ki­jä voivat sopia työnteon aloit­ta­mi­ses­ta alkavasta, enintään kuuden kuukauden pi­tui­ses­ta koeajasta. Sään­nök­sen 2 momentin mukaan mää­rä­ai­kai­ses­sa työ­suh­tees­sa koeaika saa pi­den­nyk­si­neen olla kor­kein­taan puolet työ­so­pi­muk­sen kestosta, ei kui­ten­kaan enempää kuin kuusi kuukautta. Sään­nök­sen 4 momentin mukaan koeajan kuluessa työ­so­pi­mus voidaan molemmin puolin purkaa. Työ­so­pi­mus­ta ei saa kui­ten­kaan purkaa syr­ji­vil­lä tai muutoin koeajan tar­koi­tuk­seen nähden epä­asial­li­sil­la pe­rus­teil­la.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.