Background
8.1.2021kiinteistönkauppa, kiinteistön kaupan purku, salainen virhe, kiinteistö

Salaisen virheen olen­nai­suusar­vioin­ti tehdään koko­nais­har­kin­nan pe­rus­teel­la

Korkein oikeus on katsonut, että maakaaren 2 luvun 17 §:n 1 momentin 5 kohdan salaisen virheen olen­nai­suusar­vioin­ti on tehtävä koko­nais­har­kin­nan pe­rus­teel­la, jossa voidaan kiin­nit­tää huomiota paitsi siihen, millainen kiin­teis­tö on laa­dul­taan ver­rat­taes­sa sitä muihin vas­taa­viin koh­tei­siin ja ra­ken­ta­mi­sa­jan tyy­pil­li­seen laa­tu­ta­soon, myös kaupan kohteen so­pi­muk­sen mukaisiin omi­nai­suuk­siin sekä kau­pan­te­ko­het­kel­lä ostajalla käy­tet­tä­vis­sä olleisiin tietoihin esi­mer­kik­si kiin­teis­tön käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta ja arvosta. Täl­lais­ten seikkojen pe­rus­teel­la voidaan muodostaa koko­nais­kä­si­tys siitä, millaista tasoa ostaja on voinut kaupan kohteelta pe­rus­tel­lus­ti edel­lyt­tää. Tätä päätelmää tukee myös se, että kaupan kohteen so­pi­muk­sen vas­tai­suus ja tie­don­an­to­vel­vol­li­suu­teen liittyvät puutteet voivat muodostaa maakaaren 2 luvun 17 §:n 1 momentin 1 - 4 kohdissa määrätyin edel­ly­tyk­sin sel­lai­se­naan vir­he­pe­rus­teen. Ta­paus­koh­tai­ses­ti voidaan mer­ki­tys­tä antaa myös muille olo­suh­teil­le. (KKO 2015:58, kohta 13)
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.