Background
13.1.2021luottamusmies, järjestäytyminen, järjestäytymätön työnantaja, työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen, järjestäytymisvapaus

Jär­jes­täy­ty­mä­tön työ­nan­ta­ja ei ollut vel­vol­li­nen sallimaan luot­ta­mus­mie­hen aset­ta­mis­ta yhtiöön

Ei ollut pe­rus­tel­tua, että työ­nan­ta­jan olisi työ­oi­keu­del­li­sen epä­sel­vyy­den val­li­tes­sa sal­lit­ta­va ni­me­no­maan luot­ta­mus­mie­hen aset­ta­mi­nen ri­ko­soi­keu­del­li­sen seu­raa­muk­sen pelossa ikään kuin varmuuden vuoksi. Ho­vioi­keus totesi, että kir­joi­te­tun lain pe­rus­teel­la ei ole yk­si­se­lit­tei­ses­ti pää­tel­tä­vis­sä, että jär­jes­täy­ty­mä­tön työ­nan­ta­ja olisi vel­vol­li­nen sallimaan luot­ta­mus­mie­hen aset­ta­mi­sen ja siten sen es­täes­sään syyl­lis­tyi­si rikoslain 47 luvun 5 §:n mukaiseen rikokseen, työn­te­ki­jöi­den jär­jes­täy­ty­mis­va­pau­den louk­kaa­mii­seen.

Hovioikeuden tuomio 29.12.2020 oli erimielinen.

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.