red pen on white paper
14.1.2021testamentti, testamentin todistaminen, perintö

To­dis­ta­jat eivät todista tes­ta­men­tin sisältöä

Pe­rin­tö­kaa­ren 10 luvun 1 §:n tes­ta­men­tin to­dis­ta­mis­ta koskeva vaatimus tar­koit­taa sitä, että to­dis­ta­jat eivät todista tes­ta­men­tin sisältöä, vaan ai­noas­taan tes­ta­men­tin tekijän al­le­kir­joi­tuk­sen oi­kea­pe­räi­syy­den. Tes­ta­men­tin to­dis­ta­jien ei tarvitse siis kum­man­kaan olla paikalla laa­dit­taes­sa tes­ta­men­tin tekstiä. Sen sijaan on vält­tä­mä­tön­tä, että he ovat tes­ta­men­tin tekijän kanssa sa­man­ai­kai­ses­ti läsnä joko sillä hetkellä, kun tes­ta­men­tin tekijä al­le­kir­joit­taa asia­kir­jan tai kun hän tunnustaa tes­ta­men­tis­sa jo olevan al­le­kir­joi­tuk­sen omakseen. (KKO 1985-II-103). Oi­keus­käy­tän­nös­sä ja oi­keus­kir­jal­li­suu­des­sa tes­ta­men­tin al­le­kir­joi­tuk­sen tun­nus­ta­mi­sel­ta on edel­ly­tet­ty ni­men­omais­ta ilmaisua siitä, että al­le­kir­joi­tus on tes­ta­men­tin tekijän eikä pelkkää pas­sii­vis­ta läsnäoloa al­le­kir­joi­tus­ti­lai­suu­des­sa ole pidetty riit­tä­vä­nä
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.