Background
25.1.2021testamentti, leski, toissijaiset perilliset, perintö, puolison perintöoikeus

Leskellä ei ole oikeutta määrätä tes­ta­men­til­la ensin kuol­leel­ta puo­li­sol­ta pe­ri­mäs­tään omai­suu­des­ta, joka on menevä lesken kuoltua ensin kuolleen tois­si­jai­sil­le pe­ril­li­sil­le

Jos perittävä oli nai­mi­sis­sa eikä häneltä ole jäänyt rin­ta­pe­ril­lis­tä, menee jäämistö eloon­jää­neel­le puo­li­sol­le. Oi­keus­kir­jal­li­suu­des­sa on todettu, että jos leski on määrännyt tois­si­jais­ten pe­ril­lis­ten pe­sä­osuu­des­ta tes­ta­men­tis­saan, tes­ta­ment­ti on tehoton siltä osin, kun se estää tois­si­jai­sia pe­ril­li­siä saamasta heille kuuluvaa osuutta lesken pesästä.  Se, että henkilö on lesken tes­ta­men­tin­saa­ja­na antanut tes­ta­men­tin tiedoksi kaikille lesken kuo­lin­pe­sän osak­kail­le, ei muuta ti­lan­net­ta, koska tes­ta­ment­ti on muo­dol­li­ses­ta pä­te­vyy­des­tään huo­li­mat­ta  tehoton.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.