Background
28.1.2021työsopimuksen irtisanominen, työsopimuksen purkautuneena pitäminen

Työ­so­pi­mus­lais­sa ei ole erikseen säännöstä siitä, missä ajassa työ­nan­ta­jan on il­moi­tet­ta­va työn­te­ki­jäl­le työ­so­pi­muk­sen pur­kau­tu­neek­si kat­so­mi­ses­ta

Jos työn­te­ki­jä on ollut poissa työstä vähintään 7 päivää il­moit­ta­mat­ta sinä aikana työ­nan­ta­jal­le pätevää syytä pois­sao­lol­leen, työ­nan­ta­ja saa käsitellä työ­so­pi­mus­ta pur­kau­tu­nee­na pois­sao­lon al­ka­mi­ses­ta lukien. Oi­keus­käy­tän­nös­sä on katsottu työ­so­pi­mus­suh­teis­sa­kin nou­da­tet­ta­van oi­keu­del­li­sen varmuuden edel­lyt­tä­vän, että myös pur­kau­tu­nee­na pitäminen on pyrittävä saat­ta­maan toisen so­pi­ja­puo­len tietoon tar­pee­ton­ta vii­vy­tys­tä välttäen. Työ­tuo­miois­tuin on katsonut, ettei yhtiö voinut enää 3.5. pätevästi vedota siihen, että työn­te­ki­jän työ­so­pi­mus oli katsottu pur­kau­tu­neek­si 15.3. Työ­so­pi­mus oli siten päättynyt työn­te­ki­jän itsensä 16.4. toi­mit­ta­maan työ­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­seen.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.