Background
2.2.2021vakuutuskorvaus, vakuutusoikeus, työmatka, työtapaturma, tapaturma, liukastuminen

Postissa asiointia ei pidetty kor­vauk­sen piiriin kuuluvana työ­mat­ka­reit­ti­poik­kea­ma­na

A:n va­hin­ko­ta­pah­tu­ma 15.3.2018 oli sattunut, kun hän oli työ­mat­kal­la vienyt lapsen kouluun ja poikennut tämän jälkeen koulun lä­his­töl­lä si­jait­se­vas­sa kaupassa viemään kirjettä kaupassa si­jait­se­vaan asia­mies­pos­tiin. Hän oli lähtenyt asia­mies­pos­tis­sa asioi­tu­aan takaisin autolleen ja liu­kas­tu­nut heti as­tues­saan ulos kaupan ra­ken­nuk­ses­ta. Va­kuu­tusoi­keus katsoi, ettei kirjeen viemistä postiin voitu  pitää sel­lai­se­na työ­mat­ka­rei­til­tä poik­kea­mi­sen syynä, joka olisi rin­nas­tet­ta­vis­sa laissa tar­koi­te­tul­la tavalla lasten päi­vä­hoi­toon viemiseen tai ruo­kakau­pas­sa käyntiin. Va­hin­ko­ta­pah­tu­ma  ei näin ollen ollut sattunut kor­vauk­seen oi­keut­ta­vis­sa olo­suh­teis­sa eikä hänelle voitu myöntää työ­ta­pa­tur­ma- ja am­mat­ti­tau­ti­lain mukaista korvausta.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.