Background
5.2.2021työsopimus , koeaika

Työ­so­pi­mus­lais­sa ei oteta ni­men­omai­ses­ti kantaa siihen, voidaanko koe­ai­kaeh­to liittää pe­räk­käi­siin samojen työ­so­pi­mus­kump­pa­nien välillä tehtyihin työ­so­pi­muk­siin

Vaikka työ­so­pi­mus­lain 1 luvun 4 §:n sään­nök­ses­sä ei oteta ni­men­omai­ses­ti kantaa siihen, voidaanko koe­ai­kaeh­to liittää pe­räk­käi­siin samojen työ­so­pi­mus­kump­pa­nien välillä tehtyihin työ­so­pi­muk­siin, koeajan käyttö, sään­nök­sen ehdoton luonne huomioon ottaen, ei olisi hal­li­tuk­sen esityksen mukaan mah­dol­lis­ta, jos näissä työ­so­pi­muk­sis­sa on sovittu samoista tai sa­man­kal­tai­sis­ta työ­teh­tä­vis­tä. Työ­so­pi­mus­lain esitöissä ei ole käsitelty ti­lan­tei­ta, joissa pe­räk­käi­set työ­so­pi­muk­set eivät ajal­li­ses­ti seuraa toisiaan vä­lit­tö­mäs­ti. Korkein oikeus on rat­kai­su­käy­tän­nös­sään (esi­mer­kik­si KKO 1986 II 52 ja 1995:103) katsonut, ettei koe­ai­kaeh­toa täl­löin­kään saa käyttää työ­suh­de­tur­van kier­tä­mi­sek­si. Ta­pauk­ses­sa KKO:2009:35 Korkein oikeus päätyi katsomaan, kuten alemmat oikeudet, että koeaikaa koskeva ehto sitoi sinänsä työn­te­ki­jää, joka oli vajaat 2 kuukautta kestäneen työ­suh­teen jälkeen ollut noin 8 kuukautta muualla töissä, mutta palannut sen jälkeen entisen työ­nan­ta­jan pal­ve­luk­seen suo­rit­ta­maan en­ti­sen­kal­tai­sia työ­teh­tä­viä.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.