round gold-colored 2 euro coin
11.2.2021saaminen, velkomus, kuittaus

Kuit­taa­mi­nen edel­lyt­tää, että saamiset ovat vas­tak­kai­sia, sa­man­laa­tui­sia ja pe­ri­mis­kel­poi­sia

Oi­keu­den­käy­mis­kaa­ren 24 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan saa­mis­vaa­ti­mus ja sitä vastaan esitetty kuit­taus­vaa­ti­mus on rat­kais­ta­va yhdessä, jollei pää­saa­ta­vaa koskevaa vaa­ti­mus­ta saman lain 5 luvun 14 §:n 2 momentin nojalla ole rat­kais­ta­va yk­si­puo­li­sel­la tuomiolla. Velan van­hen­tu­mi­ses­ta annetun lain 15 §:n 1 momentin mukaan velkoja saa käyttää myös van­hen­tu­nut­ta saatavaa kuit­tauk­seen, jos kuit­tauk­sen edel­ly­tyk­set ovat täyt­ty­neet ennen saatavan van­hen­tu­mis­ta tai jos os­a­puol­ten saatavat liittyvät samaan oi­keus­suh­tee­seen. Kuit­taus­vaa­ti­muk­sen tut­ki­mi­nen ei edellytä vastaajan nostavan asiassa vas­ta­kan­net­ta.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.