Background
17.2.2021työsopimus , työsopimuksen irtisanominen, työsopimuksen irtisanomisaika, työntekijän kuuleminen

Työ­nan­ta­ja oli toi­mit­ta­nut työ­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­sen koh­tuul­li­sen ajan kuluessa siitä, kun työ­nan­ta­ja oli saanut tiedon työn­te­ki­jän henkilöön liit­ty­väs­tä ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­tees­ta - KKO:2021:9

Työ­nan­ta­ja oli 13.5.2015 saanut tiedon työn­te­ki­jän henkilöön liit­ty­väs­tä ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­tees­ta. Työ­nan­ta­ja oli 27.5.2015 il­moit­ta­nut työn­te­ki­jäl­le har­kit­se­van­sa ir­ti­sa­no­mis­ta ja varannut työn­te­ki­jäl­le ti­lai­suu­den tulla kuulluksi 1.6.2015 jär­jes­tet­tä­väs­sä kuu­le­mis­ti­lai­suu­des­sa. Työ­nan­ta­ja oli 2.9.2015 ir­ti­sa­no­nut työ­so­pi­muk­sen sen jälkeen, kun työn­te­ki­jäl­le varattua ti­lai­suut­ta tulla kuulluksi oli työn­te­ki­jän aloit­tees­ta siirretty kahdesti ja hän oli il­moit­ta­nut, ettei sairauden vuoksi voisi osal­lis­tua siir­ret­tyyn­kään kuu­le­mis­ti­lai­suu­teen.

Ratkaisussa oli erityisesti kysymys siitä, mikä merkitys kohtuullisen ajan arvioinnissa on työnantajan velvollisuudella varata työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä. Johtopäätöksenään KKO totesi, että yhtiö oli irtisanonut A:n työsopimuksen noin kolme ja puoli kuukautta sen jälkeen, kun se oli saanut ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­tees­ta tiedon. Ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­tee­seen ei tavallisesti voida vedota tehokkaasti enää näin pitkän ajan kuluttua. Asiassa esitetyt perusteet puolsivat kuitenkin yhdensuuntaisesti sitä, että aikaa ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­teen tiedoksisaamisesta työsopimuksen irtisanomiseen voitiin tässä tapauksessa pitää kohtuullisena. KKO katsoi, että A:n irtisanominen oli siten tapahtunut työsopimuslain 9 luvun 1 §:ssä tarkoitetun kohtuullisen ajan kuluessa. A:lla ei näin ollen ole oikeutta saada yhtiöltä korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.