Background
20.2.2021hallintaoikeus, kiinteistön hallintaoikeus, hallintaoikeuden lakkaaminen, kuolinpesä, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri

Kiin­teis­tön eli­ni­käi­ses­tä hal­lin­ta­oi­keu­des­ta luo­pu­mis­tar­koi­tus­ta ei tule päätellä oi­keu­den­hal­ti­jan toi­min­nas­ta tai käyt­täy­ty­mi­ses­tä kevein perustein - KKO:2021:10

Korkein oikeus totesi, että eli­ni­käi­nen hal­lin­ta­oi­keus pe­rus­te­taan usein vanhuuden tur­vaa­mi­sek­si. Eliniäksi saadun hal­lin­ta­oi­keu­den saattaa olla tar­koi­tet­tu­kin jatkuvan yli sel­lais­ten aikojen, jolloin oi­keu­den­hal­ti­ja ei käytä hyväkseen oi­keut­taan. On sen vuoksi tärkeää, ettei eli­ni­käi­ses­tä hal­lin­ta­oi­keu­des­ta luo­pu­mis­tar­koi­tus­ta päätellä oi­keu­den­hal­ti­jan toi­min­nas­ta tai käyt­täy­ty­mi­ses­tä kevein perustein. To­dis­tus­taak­ka on sillä, joka väittää hal­lin­ta­oi­keu­des­ta luovutun.

Korkein oikeus totesi ratkaisussaan 2021:10,  että useat asiassa esiin tulleet seikat yhdessä tukivat sitä johtopäätöstä, että A oli luopunut hal­lin­ta­oi­keu­des­taan B:n hyväksi yhteisymmärryksessä tämän kanssa. Asiassa ei toisaalta ollut tullut ilmi sellaisia varteenotettavia seikkoja, jotka tukisivat päinvastaista kantaa. Korkein oikeus katsoi, että mainittujen seikkojen perusteella A:n tarkoitus luopua hal­lin­ta­oi­keu­des­taan kävi  selvästi ilmi hänen tosiasiallisesta toiminnastaan ja käyttäytymisestään. A:lla ei siten ollut enää B:n jälkeen toimitetun pesänselvityksen aikana ollut voimassa kiinteistöön kohdistuvaa hallintaoikeutta, johon va­hin­gon­kor­vaus­kan­ne oli perustunut.

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.