6.3.2021perintö, suosiolahja, perinnönjako, lakiosa, testamentti

Suo­si­lo­lah­ja otetaan huomioon lakiosaa las­ket­taes­sa

Pe­rin­tö­kaa­ren 7 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan pesän varoihin on lisättävä, jollei erityisiä vas­ta­syi­tä ole, pe­rit­tä­vän jäl­ke­läi­sel­leen antama sellainen lahja, jolla on il­mei­ses­ti tar­koi­tet­tu suosia sen saajaa lakiosaan oi­keu­te­tun pe­ril­li­sen va­hin­gok­si.  Lakiin ei sisälly ni­men­omais­ta aikarajaa, milloin luo­vu­tus­ta ei enää ajan­ku­lu­mi­sen vuoksi voida pitää suo­sio­lah­ja­na. Oi­keus­kir­jal­li­suu­des­sa koh­tuul­li­se­na ai­ka­ra­ja­na on pidetty pe­rit­tä­vän kuolemaa edeltävää kymmentä vuotta. Oi­keus­käy­tän­nös­sä koh­tuul­li­se­na pidettävä aikaraja on vaih­del­lut, eikä kymmenen vuoden takaisen lahjan huomioon ottaminen suo­sio­lah­ja­na ole har­vi­nais­ta. Mitä lyhyempi aika lahjan antamisen ja pe­rit­tä­vän kuoleman välillä on, sitä to­den­nä­köi­sem­pää on, että luo­vu­tus­ta pidetään suo­sio­lah­ja­na varsinkin, jos perittävä on lahjan an­taes­saan ollut iäkäs.

Oikeuskäytännössä on yleensä katsottu, että vastikkeeton tai selvästi alihintainen luovutus on osoitus suosimisen tarkoituksesta (KKO 1958 II 118, KKO 1964 II 22 ja KKO 1998:114).

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.