Background
16.3.2021muutoksenhaku rikosasiassa, sakko, rikesakko, päiväsakon rahamäärän alentaminen, liikenneturvallisuuden vaarantaminen

Sak­ko­mää­räyk­seen voi hakea muutosta vas­taa­vil­la pe­rus­teil­la kuin kä­rä­jä­oi­keu­den rat­kai­sus­ta va­li­te­taan ho­vioi­keu­teen

Sakon ja rikesakon mää­rää­mi­ses­tä annetun lain 35 §:n (95/2018) mukaan sak­ko­mää­räyk­sen saaja voi hakea muutosta mää­räyk­seen kä­rä­jä­oi­keu­del­ta va­lit­ta­mal­la. Lakiin 1.6.2019 voimaan tulleella muu­tok­sel­la sään­nök­ses­tä on poistettu epäillyn osalta sään­nök­set va­li­tus­pe­rus­teis­ta. Lain esitöissä (HE 103/2017) todetaan, että epäilty voi hakea muutosta sak­ko­mää­räyk­seen vas­taa­vil­la pe­rus­teil­la kuin kä­rä­jä­oi­keu­den rat­kai­sus­ta va­li­te­taan ho­vioi­keu­teen. Va­li­tuk­ses­sa voidaan rii­taut­taa mää­räyk­sen perustana oleva ta­pah­tu­ma­kul­ku tai valitus voi koskea epäil­lyl­le määrättyä seu­raa­mus­ta tai näytön ar­vioin­tia.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.