Background
24.3.2021työsopimus , työsopimuksen ehtojen muuttaminen, yhteistoiminta, hyvitys, työaika, lepotauko

Työ­suh­teen ehdon ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­teen veroista pe­rus­tet­ta edel­lyt­tä­vä muut­ta­mi­nen rin­nas­tet­tiin ir­ti­sa­no­mi­seen myös yh­teis­toi­min­ta­la­kia so­vel­let­taes­sa - KKO:2021:17

Työ­nan­ta­ja, joka oli työ­suh­teen ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­tet­ta edel­lyt­tä­neel­lä tavalla yk­si­puo­li­ses­ti muuttanut työn­te­ki­jöi­den työ­suh­tei­den olen­nais­ta ehtoa neu­vot­te­le­mat­ta muu­tok­ses­ta yh­teis­toi­min­ta­lain 8 luvussa sää­de­tys­sä jär­jes­tyk­ses­sä, oli vel­vol­li­nen suo­rit­ta­maan työn­te­ki­jöil­le yh­teis­toi­min­ta­lain 62 §:n mukaista hyvitystä, vaikka heidän työ­suh­teen­sa eivät olleet muutoksen seu­rauk­se­na päät­ty­neet.

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.