Background
29.3.2021työsopimus , työsopimuksen irtisanominen, irtisanomisperuste, irtisanomisjärjestys, syrjintä, yhdenvertaisuus

Tuo­tan­nol­li­sil­la ja ta­lou­del­li­sil­la pe­rus­teil­la ir­ti­sa­not­ta­van va­lin­nas­sa ei saa menetellä epä­asial­li­ses­ti tai syr­ji­väs­ti

Työ­nan­ta­jan käyttämän va­lin­ta­pe­rus­teen asial­li­suut­ta ar­vioi­taes­sa on oi­keus­käy­tän­nös­sä kiin­ni­tet­ty huomiota yhtäältä työ­nan­ta­jan tar­pei­siin ja työn­te­ki­jöi­den so­ve­liai­suu­teen uudelleen jär­jes­tet­tyi­hin työ­teh­tä­viin  sekä toisaalta tas­a­puo­li­suus­vel­voit­tee­seen ja syr­jin­tä­kiel­toon. Va­lin­ta­pe­rus­teen asial­li­suus tar­koit­taa muun ohella sitä, että työ­nan­ta­jan il­moit­ta­ma ir­ti­sa­no­mi­sen peruste on to­del­li­nen.

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.