Background
6.4.2021sopimus, sopimuksen irtisanominen, kohtuullinen irtisanomisaika, sopimuksen tulkinta

Tois­tai­sek­si voimassa olevan so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­ses­ta ei ole annettu yleisiä sään­nök­siä

Sopimus on yleensä pää­tet­tä­vis­sä ir­ti­sa­no­mi­sel­la ilman ni­men­omais­ta so­pi­museh­toa­kin. So­pi­mus­os­a­puol­ten on kuitenkin sopimusta pää­tet­täes­sä otettava koh­tuul­li­ses­sa määrin huomioon so­pi­ja­kump­pa­nin edut. Siten so­pi­mus­si­don­nai­suus päättyy koh­tuul­li­sen ir­ti­sa­no­mi­sa­jan kuluttua. Joidenkin tois­tai­sek­si voimassa olevien lii­ke­toi­min­ta­so­pi­mus­ten ir­ti­sa­no­mi­ses­ta on kuitenkin säädetty lailla. Koh­tuul­li­sen ir­ti­sa­no­mi­sa­jan tarve ja pituus vaih­te­le­vat so­pi­mus­suh­teen koko­nai­suu­den mukaan. So­pi­mus­os­a­puol­ten tulee toi­min­nas­saan ottaa huomioon mah­dol­li­suus so­pi­muk­sen päät­ty­mi­ses­tä.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.