Background
12.4.2021testamentti, testamentin peruuttaminen, testamentin moite, perintö

Tes­ta­men­tin pä­te­mät­tö­myys­pe­rus­tei­ta on so­vel­let­tu myös tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­seen

Pe­rin­tö­kaa­ren 13 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan tes­ta­ment­ti voidaan moitteen johdosta julistaa pä­te­mät­tö­mäk­si, jos tes­ta­men­tin te­ke­mi­seen on vai­kut­ta­nut mie­li­sai­raus, tyl­sä­mie­li­syys tai tes­ta­men­tin tekijän muu sie­lun­toi­min­nan häiriö. Pe­rin­tö­kaa­res­sa ei kui­ten­kaan ole ni­men­omais­ta säännöstä siitä, millä edel­ly­tyk­sil­lä tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­nen voidaan julistaa pä­te­mät­tö­mäk­si. Lain­val­mis­te­lua­sia­kir­jo­jen mukaan tes­ta­men­tin pä­te­mät­tö­myys­pe­rus­tei­ta on so­vel­let­ta­va ilman erityistä lain­sään­nös­tä myös, milloin on kysymys tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­sen pä­te­vyy­des­tä.  Oi­keus­käy­tän­nös­sä on katsottu,  että tes­ta­men­tin pä­te­mät­tö­myys­pe­rus­tei­ta so­vel­le­taan myös tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­seen.

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.