Background
19.4.2021kameravalvonta, yksityisyyden suoja työelämässä, yksityiselämän suoja, tietosuoja, työelämän tietosuoja

Ka­me­ra­val­von­nal­la ei saa puuttua työn­te­ki­jän yk­si­tyi­syy­teen enempää kuin on vält­tä­mä­tön­tä

Työelämän tie­to­suo­ja­lain mukaan työ­nan­ta­jan on ka­me­ra­val­von­taa suun­ni­tel­les­saan ja to­teut­taes­saan pidettävä huolta muun muassa siitä, että työn­te­ki­jän yk­si­tyi­syy­teen ei puututa enempää kuin on vält­tä­mä­tön­tä toi­men­pi­tei­den tar­koi­tuk­sen saa­vut­ta­mi­sek­si, että tal­len­tei­ta käytetään vain niihin tar­koi­tuk­siin, joita varten tark­kai­lua on suo­ri­tet­tu ja että työn­te­ki­jöil­le tie­do­te­taan 21 §:ssä tar­koi­te­tun yh­teis­toi­min­ta- tai kuu­le­mis­me­net­te­lyn jälkeen ka­me­ra­val­von­nan al­ka­mi­ses­ta, to­teut­ta­mi­ses­ta ja siitä, miten ja missä ti­lan­teis­sa mah­dol­li­sia tal­len­tei­ta käytetään.

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.