Background
4.5.2021sopimus, työsopimuksen syntyminen, hiljainen sopimus, oikeustoimi, vuokrasopimus, työsopimus

So­pi­muk­sen syn­ty­mi­seen ilman ni­men­omai­sia tah­do­nil­mai­su­ja on suh­tau­dut­tu pi­dät­ty­väs­ti

Va­ral­li­suusoi­keu­del­li­sis­ta oi­keus­toi­mis­ta annetun lain 1 §:n mukaan sopimus syntyy tar­jouk­sen ja siihen annetun hy­väk­sy­vän vas­tauk­sen seu­rauk­se­na. Sopimus voi kuitenkin syntyä myös ilman laissa tar­koi­tet­tu­ja ni­men­omai­sia tah­do­nil­mai­su­ja os­a­puol­ten to­sia­sial­li­sen toiminnan tai käyt­täy­ty­mi­sen pe­rus­teel­la. Tällöin on kuitenkin edel­ly­tyk­se­nä, että os­a­puol­ten voidaan esitetyn näytön pe­rus­teel­la todeta saa­vut­ta­neen yk­si­mie­li­syy­den sekä so­pi­muk­seen si­tou­tu­mi­ses­ta että so­pi­muk­sen si­säl­lös­tä. So­pi­muk­sen syn­ty­mi­seen ilman ni­men­omai­sia tah­do­nil­mai­su­ja on suh­tau­dut­tu pi­dät­ty­väs­ti, jottei kukaan tulisi sidotuksi so­pi­muk­seen, jota hän ei ole hy­väk­sy­nyt tai johon hän ei ole muul­la­kaan tavoin ilmaissut tahtoaan sitoutua. 

KKO 2018:37, kohta 6 ja siinä mainitut ennakkopäätökset.

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.