Background
11.5.2021avioehtosopimus, avioliitto, muotovirhe, muotovaatimus, todistaja, pätemättömyys

Avio­eh­to­so­pi­mus voidaan katsoa pä­te­mät­tö­mäk­si muo­to­vir­heen vuoksi

Avio­liit­to­lain 42 §:n mukaan avio­eh­to­so­pi­mus on tehtävä kir­jal­li­ses­ti. Avio­eh­to­so­pi­muk­sen muodosta säädetään lisäksi lain 66 §:ssä, jonka mukaan avio­eh­to­so­pi­muk­sen on oltava päivätty, asian­mu­kai­ses­ti al­le­kir­joi­tet­tu ja kahden es­teet­tö­män henkilön oikeaksi todistama, jotta se olisi pätevä.

Kun avioliittolain 66 §:ssä säädettyä to­dis­ta­mis­vaa­ti­mus­ta ei ollut noudatettu, avioehtosopimus katsottiin pätemättömäksi, vaikka puolison tiedettiin omakätisesti ja vapaaehtoisesti allekirjoittaneen avioehtosopimuksen. Asiassa ei ollut osoitettu sellaisia seikkoja, joiden perusteella olisi aihetta katsoa, että puolison vetoaminen muotovirheeseen merkitsisi oikeuden väärinkäyttöä tai että sitä olisi pidettävä kunnian vastaisena ja arvottomana. Siten hän ei ollut menettänyt oikeuttaan vedota muotovirheeseen. KKO:2021:28. (Ään.)

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.