Background
17.5.2021vuokrasopimus, vuokrasopimuksen purkaminen, huoneenvuokra

Vuo­kra­mak­sun lai­min­lyön­tiin joh­ta­neil­la syillä ei ole lain mukaan rat­kai­se­vaa vai­ku­tus­ta vuo­kra­nan­ta­jan pur­kuoi­keu­den kannalta

Asuin­huo­neis­ton vuo­krauk­ses­ta annetun lain 61 §:n sa­na­muo­don mukaan vuo­kra­nan­ta­jan pur­kuoi­keu­den kannalta rat­kai­se­vaa on, voidaanko vuo­kra­lai­sen lai­min­lyön­tiä pitää mer­ki­tyk­sel­tään vähäisenä. Lai­min­lyön­tiin joh­ta­neil­la syillä ei siten lain mukaan ole rat­kai­se­vaa vai­ku­tus­ta.

Vuokrasuhteen luonteeseen ei kuulu, että vuokranantajalle syntyy riski vuokralaisen maksukyvystä tai -halusta, vaan lähtökohtana on, että jos vuokralainen sopimussuhteen kestäessä laiminlyö vuokran maksamisen, myöskään vuokranantaja ei ole velvollinen jatkamaan omien so­pi­mus­vel­voit­tei­den­sa täyttämistä vaan voi irtautua sopimuksesta. Mainittuja vuokrasuhteen perusperiaatteita ei voida horjuttaa antamalla vuokranmaksun laiminlyönnin syille keskeinen merkitys arvioitaessa, onko laiminlyöntiä pidettävä laissa tarkoitetulla tavalla vähäisenä. Purkamisperusteen kannalta vuokranmaksun laiminlyömiseen johtaneet syyt voidaan siten ottaa huomioon vain rajoitetusti. Lähtökohtana tulee olla, että vuokranmaksua koskevien laiminlyöntien on joka tapauksessa täytynyt olla luonteeltaan tilapäisiä, jotta niitä voitaisiin pitää vähäisinä. KKO:2003:71.

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.