green concrete building with black metal window grill
24.5.2021asunto-osakeyhtiö, osakkeenomistajan muutostyö, ilmalämpöpumppu

KKO linjasi osak­kee­no­mis­ta­jan oikeutta asentaa il­ma­läm­pö­pump­pu par­vek­keel­leen

KKO:n mukaan siltä osin kuin ra­ken­nuk­sen ulkoseinä sijaitsee osak­kee­no­mis­ta­jan hal­lin­nas­sa olevan huo­neis­ton ja huo­neis­toon kuuluvan par­vek­keen välissä, ulkoseinä jää osa­ke­huo­neis­toon kuuluvan alueen si­sä­puo­lel­le. Huoneisto, sen vieressä si­jait­se­va parveke ja näiden välissä oleva osa ra­ken­nuk­sen ul­ko­sei­nää muo­dos­ta­vat luon­nol­li­sen ja kiinteän koko­nai­suu­den. Koko­nai­suu­den vähäisen osan, par­vek­keen kohdalla olevan ra­ken­nuk­sen ul­ko­sei­nän, erot­ta­mi­nen muu­tos­työ­oi­keu­den suhteen osa­ke­huo­neis­toon kuu­lu­vas­ta koko­nai­suu­des­ta olisi kei­no­te­koi­nen ja käytännön tarpeita vas­taa­ma­ton ratkaisu. KKO:2021:32.

Oikeus muutosten tekemiseen parvekkeella ei kuitenkaan ole rajoittamaton. Taloyhtiöllä ja toisella osakkeenomistajalla on ratkaisun mukaan oikeus asettaa muutostyölle ehtoja, jos työ voi vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle. Kohtuuton muutostyö voidaan myös kieltää kokonaan. Tässä tapauksessa ilmalämpöpumpusta katsottiin aiheutuvan hyötyä huoneiston viilentämisessä, kun taas yhtiölle asianmukaisesta asennuksesta aiheutuva haitta oli suhteellisen vähäinen.


Alun perin kysymys oli tilanteesta, jossa Turussa sijaitsevan kerrostalon ylimmässä, 8. kerroksessa asuva osakkeenomistaja oli tehnyt taloyhtiölle muu­tos­työil­moi­tuk­sen koskien ilmalämpöpumpun asentamista parvekkeelle. Isännöitsijä oli ilmoittanut, ettei lupaa muun muassa melun vuoksi myönnetä. Tästä huolimatta ilmalämpöpumppu asennettiin siten, että sen läpivienti tehtiin huoneiston makuuhuoneen ja lasitetun parvekkeen väliseen seinään.


Taloyhtiö oli päättänyt ylimääräisessä yhtiökokouksessaan, ettei osakkaiden il­ma­läm­pö­pump­pua­sen­nuk­sia sallita. Taloyhtiön hallitus oli valtuutettu poistattamaan luvattomat ilmalämpöpumput.


Varsinais-Suomen käräjäoikeus oli katsonut taloyhtiön tavoin, että muutostyö oli tehty taloyhtiön hallinnassa olevissa tiloissa. Se oli hylännyt osakkeenomistajan kanteen, jossa oli vaadittu ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen julistamista pätemättömäksi. Turun hovioikeus oli päätynyt päinvastaiselle kannalle. Sen mukaan parveke oli ollut osakkeenomistajan hallinnassa, joten hänellä oli oikeus tehdä muutoksia asuinhuoneiston ja parvekkeen väliseen seinään. 

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.