Two cups of coffee on the table outside at a café. One cup is in focus, the other one is blurry.
31.5.2021liikehuoneisto, liikehuoneiston vuokra, vuokran kohtuullistaminen, kohtuus, liikehuoneiston vuokrasopimus, sopimus, sopimuksen sitovuus

Lii­ke­huo­neis­ton vuo­kra­so­pi­muk­sen koh­tuul­lis­ta­mi­nen  on mah­dol­lis­ta vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa

Va­ral­li­suusoi­keu­des­sam­me on pää­sään­tö­nä, että so­pi­muk­set sitovat osapuolia sel­lai­si­na kuin ne on tehty. So­pi­museh­to­jen koh­tuul­lis­ta­mis­ta eli so­vit­te­lua koskevat sään­nök­set ovat poik­keus­sään­tö­jä.  

Lain esitöiden (HE 304/1994) mukaan liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 5 § vastaa oikeustoimilain 36 §:n yleistä koh­tuul­lis­ta­mis­sään­nös­tä eli että kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.