Patrick Hendry
10.6.2021työsopimus , määräaikainen työsopimus

Laissa ei ole tarkemmin mää­ri­tel­ty sitä, milloin mää­rä­ai­kai­sen työ­so­pi­muk­sen te­ke­mi­seen on pe­rus­tel­tu syy

Työ­so­pi­mus­lain esitöiden mukaan mää­rä­ai­kai­nen työ­so­pi­mus voidaan tehdä, jos työn luonne, sijaisuus, har­joit­te­lu tai muu näihin rin­nas­tet­ta­va syy tai muu yrityksen toi­min­taan tai suo­ri­tet­ta­vaan työhön liittyvä peruste sitä edel­lyt­tää. To­dis­tus­taak­ka mää­rä­ai­kai­suu­den lain­mu­kai­ses­ta pe­rus­tees­ta on työ­nan­ta­jal­la. 

Lain lähtökohtana on, että työsopimus voidaan tehdä määräaikaisena, jos so­pi­muk­sen­te­ko­het­kel­lä arvioidaan, että sopimuksessa määriteltyä työtä ei ole määräaikaisen sopimuksen päätyttyä enää tarjolla. Kysymys on siis tietystä työkokonaisuudesta tai ajallisesti rajatusta tehtävästä, jonka jälkeen työtä ei todennäköisesti enää ole tarjolla.


Peräkkäisten määräaikaisten sopimusten käyttämisen perusedellytyksenä on se, että kunkin määräaikaisen sopimuksen tekemiselle on perusteltu syy. Määräaikaisten sopimusten toistaminen samojen osapuolten kesken ei ole kiellettyä esimerkiksi silloin, kun työnantaja tarjoaa määräaikaisesti palkatulle sijaiselle uutta määräaikaista sijaisuutta.


Samojen sopijapuolten kesken solmituissa peräkkäisissä määräaikaisissa sopimuksissa perusteelta edellytettävä painavuus kasvaa määräaikaisten sopimusten määrän kasvaessa. Mitä useampia peräkkäisiä määräaikaisia sopimuksia tehdään, sitä vahvemmin kasvaa oletus työvoiman tarpeen pysyvyydestä. Työvoimatarpeen muodostuttua pysyväksi työnantajalla ei ole enää oikeutta jatkaa sopimussuhdetta määräaikaisena.

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.