Just bought new (very comfortable by the way) chair in IKEA. Still preparing my new home office, glad that it looks better and better every week.
11.7.2021työsopimuksen purkaminen, työsopimuksen irtisanominen, näyttötaakka, varoitus, työsopimuksen irtisanominen varoitusta antamatta

Työ­nan­ta­jal­la on näyt­tö­taak­ka siitä, että so­pi­muk­sen päät­tä­mi­seen on olemassa lain tar­koit­ta­ma hy­väk­syt­tä­vä peruste

Työ­so­pi­muk­sen päät­tä­mi­sen osalta työ­nan­ta­jal­la on näyt­tö­taak­ka siitä, että so­pi­muk­sen päät­tä­mi­seen joko pur­ka­mal­la tai ir­ti­sa­no­mal­la on olemassa lain tar­koit­ta­ma hy­väk­syt­tä­vä peruste, sekä lisäksi siitä, miten työ­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mis- tai pur­ka­mis­me­net­te­ly on yli­pää­tään to­teu­tet­tu.

Työsopimuslain 8 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja saa purkaa työsopimuksen päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Luvun 2 §:n 1 momentin mukaan purkamisoikeus raukeaa, jos työsopimusta ei ole purettu 14 päivän kuluessa siitä, kun sopijapuoli sai tiedon purkamisperusteen täyttymisestä.


Työsopimuslain 7 luvun 1 §:n mukaan työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Luvun 2 §:n 1 momentin mukaan asiallisena ja painavana syynä voidaan pitää muun muassa työsopimuksesta tai laista johtuvien työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista. Pykälän 3 momentin mukaan tällöin ei työntekijää kuitenkaan saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Varoitusta ei kuitenkaan 5 momentin mukaan tarvitse antaa, jos rikkomus on niin vakava, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista.

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.