She just left for a meeting and her desk looked like a stock photo.
7.8.2021vuokrasopimus, suullinen sopimus, kirjallinen sopimus, huoneenvuokra, näyttötaakka, todistustaakka

Vuo­kra­so­pi­muk­sen muodosta

Huo­neen­vuo­kra­la­ki (AHVL) ei sisällä pa­kot­ta­via mää­räyk­siä vuo­kra­so­pi­muk­sen muodosta paitsi siltä osin, että vuo­kra­so­pi­muk­sen on kat­sot­ta­va olevan voimassa tois­tai­sek­si, jollei sitä ole tehty kir­jal­li­ses­ti (AHVL 5 §).

Näin  ollen osapuolten välisen vuokrasopimuksen sisältö määräytyy so­pi­musoi­keu­del­lis­ten periaatteiden mukaisesti sen mukaan, mitä osapuolet ovat sopineet. Sopimuksen sisällön tulkinta perustuu paitsi siihen mitä osapuolet ovat suullisesti tai kirjallisesti sopineet myös osapuolten menettelyyn ja käyttäytymiseen sopimuksenteon yhteydessä ja sen jälkeen.


Oi­keu­den­käy­mis­kaa­ren 17 luvun 2 §:n 1 ja 2 momentin mukaan riita-asiassa asianosaisen on näytettävä ne seikat, joihin hänen vaatimuksensa tai vastustamisensa perustuu. Seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää, että asianosainen on esittänyt siitä uskottavan näytön. Sopimusoikeudessa kirjallisella sopimuksella on vahva näyttöarvo siitä, mitä osapuolten kesken voidaan katsoa sovitun. Näin ollen suulliseen sopimukseen vetoavan  on esitettävä riittävä näyttö siitä, että osapuolet ovat sopineet toisin kuin mitä kirjalliseen vuokrasopimukseen on kirjattu sovituksi.

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.